Bærekraft

Fokus på HMS

Sikkerheten kommer først!

Vi jobber ette en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljø, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggsområdet.

HMS-fokuset er stort uavhengig av størrelsen på prosjektet. Vi har gjennomgang og repetisjon av de generelle reglene og de spesielle kravene for hvert enkelt prosjekt.

Harstad Maskin jobber hele tiden med å forbedre kvalitet og sikkerhet. Vi skal ivareta de ansatte og omgivelsene. Det skal alltid være trygt å ferdes der vi jobber.

Våre ansatte skal til enhver tid være oppdatert på HMS-rutiner og kurses ved behov.

Til syvende og sist handler vårt arbeid om dyktige, entusiastiske og trygge ansatte.

Åpenhetsloven

Harstad Maskin omfattes av åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.
 

Arbeid med oppfølgning av åpenhetsloven

Harstad Maskin arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet. Arbeidet med aktsomhetsvurderingen skal sikre at våre forretningspartnere/leverandører/produsenter oppfyller grunnleggende menneskerettigheter og gir de ansatte anstendige lønn- og arbeidsvilkår. Harstad Maskin har gjennomført en aktsomhetsvurdering som oppdateres årlig.

Redegjørelsen av aktsomhetsvurderingen finner du her

Offentlig redegjørelse og informasjon

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om selskapets ivaretakelse av kravene i åpenhetsloven.
Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til firmapost@harmas.no

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.

Miljøfyrtårnbedrift

Harstad Maskin er sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og ble første gang sertifisert oktober 2010. Vi er opptatt av vårt ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling og bidra til en grønn fremtid. Vår sertifisering skaper gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø.

Vår visjon er i så stor grad som mulig, å begrense og unngå skader, forurensing og negativ påvirkning vår bedrift kan påføre miljøet.

Se vår statistikk: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/160265

Miljøfyrtårn
Slagord HM