Om oss

Om bedriften

Vi ble etablert i 1988 og eies 50 prosent hver av Roger Moe og Nils K. Johansen. Siden oppstarten er vi blitt en betydelig aktør i anleggsbransjen lokalt. Bedriften har 80  ansatte, og er fortsatt i vekst. Harstad Maskin er en lokal bedrift forankret i Harstad, men utfører oppdrag i Sør-Troms og Nordre Nordland.
Slagord HM

Vår visjon, slagord, verdier og kundeløfter:

Vår visjon: Harstad maskin skal være ledende i regionen.

Våre verdier: Ærlig, samvittighetsfull, inspirert, omsorgsfull.

Våre kundeløfter: Seriøs, kompetent, punktlig og ryddig.

Vårt slagord: Alltid til å stole på.

Milepæler i historien til Harstad Maskin

 • 1988 Etablering
 • 1996 Flyttet til egen tomt på Stangnes syd med kontorer i brakkerigg
 • 1999 Flyttet inn i nytt kontorbygg på Stangnes syd
 • 1995 Passerte 10 ansatte
 • 2003 Passerte 20 ansatte
 • 2005 Passerte 30 ansatte
 • 2007 Inngikk arbeidsfellesskapsavtale med Nydals Maskinstasjon og Br. Killi og fikk jobber for 130 mill for Statens vegvesen. RV867 Samamoa-Ervik på vel 60 mill ferdigstilt høsten 2009 og Kveøyforbindelsen på vel 70 mill ferdig høsten 2010.
 • 2008 Høyeste omsetning hittil. Passerte 90 mill det året, bokførte 130 mill pga virkningen av de to arbeidsfellesskapene.
 • 2013 Fyller 25 år
 • 2015 Passert 50 ansatte
 • 2018 Fyller 30 år

Fokus på HMS

Sikkerheten kommer først!

Vi jobber ette en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljø, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggsområdet.

HMS-fokuset er stort uavhengig av størrelsen på prosjektet. Vi har gjennomgang og repetisjon av de generelle reglene og de spesielle kravene for hvert enkelt prosjekt.

Harstad Maskin jobber hele tiden med å forbedre kvalitet og sikkerhet. Vi skal ivareta de ansatte og omgivelsene. Det skal alltid være trygt å ferdes der vi jobber.

Våre ansatte skal til enhver tid være oppdatert på HMS-rutiner og kurses ved behov.

Til syvende og sist handler vårt arbeid om dyktige, entusiastiske og trygge ansatte.

Miljøfyrtårnbedrift

Harstad Maskin er sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og ble første gang sertifisert oktober 2010. Vi er opptatt av vårt ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling og bidra til en grønn fremtid. Vår sertifisering skaper gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø.

Vår visjon er i så stor grad som mulig, å begrense og unngå skader, forurensing og negativ påvirkning vår bedrift kan påføre miljøet.

Se vår statistikk: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/139447

Miljøfyrtårn
Slagord HM