LEVERANDØR

Leverandørfaktura

Vi ønsker primært at fakturaer til oss skal være i EHF format.

Vårt organisasjonsnummer er 914 329 671.

Dersom man ikke har mulighet til å sende EHF kan faktura sendes som PDF-vedlegg til epost faktura@harmas.no.

Om fakturaen har vedlegg må disse finnes i samme pdf-fil som faktura. Kun en faktura pr. epost.

 

Krav til fakturareferanse

For at fakturaen skal kunne håndteres riktig og betaling skje til forfall, må alle fakturaer til oss være merket med prosjektnummer, maskinnavn og/eller – nummer, eller navn på bestiller.

Faktura uten tilstrekkelig referanse og merking vil bli stoppet og returnert til avsender.

 

Øvrige krav til faktura

Våre generelle betalingsbetingelser er netto 30 dager etter mottatt faktura. Faktura med kortere betalingsbetingelse blir korrigert til 30 dager ved mottak av faktura. Ved avvikende betingelse skal disse fremgå av avtale.

Faktura for utført arbeid skal vedlegges fakturagrunnlag. Dette kan være timelister evt. annet som dokumenterer arbeidet.

 

Ved spørsmål angående fakturering til Harstad Maskin AS

Kontakt: marlen@harmas.no eller firmapost@harmas.no 

Leverandørfaktura

Vi ønsker primært at fakturaer til oss skal være i EHF format.

Vårt organisasjonsnummer er 914 329 671.

Dersom man ikke har mulighet til å sende EHF kan faktura sendes som PDF-vedlegg til epost faktura@harmas.no.

Om fakturaen har vedlegg må disse finnes i samme pdf-fil som faktura. Kun en faktura pr. epost.

 

Krav til fakturareferanse

For at fakturaen skal kunne håndteres riktig og betaling skje til forfall, må alle fakturaer til oss være merket med prosjektnummer, maskinnavn og/eller – nummer, eller navn på bestiller.

Faktura uten tilstrekkelig referanse og merking vil bli stoppet og returnert til avsender.

 

Øvrige krav til faktura

Våre generelle betalingsbetingelser er netto 30 dager etter mottatt faktura. Faktura med kortere betalingsbetingelse blir korrigert til 30 dager ved mottak av faktura. Ved avvikende betingelse skal disse fremgå av avtale.

Faktura for utført arbeid skal vedlegges fakturagrunnlag. Dette kan være timelister evt. annet som dokumenterer arbeidet.

 

Ved spørsmål angående fakturering til Harstad Maskin AS

Kontakt: marlen@harmas.no eller firmapost@harmas.no 

Slagord HM