Prosjekt Vest Lofoten Samlokalisering VGS

  • Byggherre Nordland Fylkeskommune, hovedentreprenør Consto AS.
  • Vi har oppdraget med  grunn- og utomhusarbeider i totalunderentreprise for Consto AS
  • Grunnarbeider for ca. 3500 m2 bygg
  • Opparbeidelse av veier og parkeringsarealer ca. 5000 m2
  • Grøfter for vann og avløp inkl. omlegging noe VA for Vestvågøy Kommune ca. 550 lm
  • Fordrøyningsanlegg for overvann 2 stk
  • Grunnarbeider for 4 idrettsbaner, totalt areal ca. 7500 m2

Se bilder fra jobben: