– Dette var vårt første samarbeidsprosjekt og vi visste vel ikke helt hva vi gikk til. Men det langsiktige resultatet ble vekst for hele bransjen i regionen.

Det var tilbake i 2006 at Harstad Maskin, Brødrene Killi og Nydals Maskinstasjon for første gang bestemte seg for å samarbeide og levere inn et felles tilbud i en anbudskonkurranse. Prosjektet var å delvis oppgradere, delvis lage ny vei fra dagens rundkjøring på Bergseng til krysset mot Stornes i Ervika. Prosjektet hadde oppstart i 2007 og en kontraktsum på 61,5 millioner kroner.  

– Hverken vi, Br. Killi eller Nydals var store nok til å kunne gjennomføre prosjektet alene. Men slo vi oss sammen, hadde vi både kapasitet og kunnskap til å utføre en bra jobb på prosjektet. Ikke minst ville vi være konkurransedyktig mot større entreprenører som ikke holdt til i vår region, forteller prosjektleder Roger Moe.

Annerledes tilnærming

Harstad Maskin ble hovedentreprenør på prosjektet. Prosjektet gikk ut på å bygge 3 km vei, inkludert rundkjøring, to broer og tre kryssløsninger. Sammen ble entreprenørene straks enige om å dele strekningen i tre. Dermed var hvert firma ansvarlig for hele jobben på sin del av veien.

– Det er vel ikke vanlig praksis å løse det på den måten. Men det fungerte for oss på vårt prosjekt. Harstad Maskin hadde det overordnede ansvaret for framdrift. Men vi hadde gode planer, jevnlig dialog og byggemøter hver fjortende dag. Så vi hadde en god framdrift, godt samarbeid og god kontroll, forteller Moe.

Harstad Maskin hadde ansvar for området fra dagens rundkjøring ned mot Bergsvågen. Nydals hadde ansvar for strekningen fra Bergsvågen mot Vika, og Br. Killi hadde ansvar fra Vika til Ervika.

Et overveldende resultat

I 2009 var nye Ervikveien ferdigstilt og ble tatt i bruk. I tillegg til rundkjøring, vei og bruer, var også store støttemurer kommet på plass – og ikke minst fortau hele strekningen.

– Ervikveien og Kveøyforbindelsen var prosjekter som for vår del var avgjørende for å bygge oss opp fra en liten bedrift til å bli en stor aktør i regionen vår, sier Moe og forklarer at det er mange positive fordeler med store, lokale aktører.

– Den største fordelen er at vi også er mer bevisste på å bruke lokale underleverandører så langt det lar seg gjøre. På lik linje med at vi, sammen med Br. Killi og Nydals, klarte å bygge oss opp på to felles prosjekt, kan det være at andre lokale bedrifter klarer å få et bedre fotfeste ved at vi bruker dem som underleverandører i våre prosjekter. Det igjen fører til lokal verdiskapning og positive ringvirkninger for lokalmiljøet vårt, forklarer Moe.

Moe forteller at det ikke er alltid han tenker over de store, positive ringvirkningene som munner ut av prosjektene til Harstad Maskin.

– Men for eksempel vet vi jo at all infrastruktur blir tatt godt imot av innbyggerne. Og Ervikveien er intet unntak. For bilister er veien bredere og tryggere å ferdes på. Men det er jo mange som bruker fortauet på denne strekningen for å gå tur, jogge, gå på rulleski eller liknende. Og starter man ved Shellstasjonen og fortsetter mot Stornes er det vel nesten 6,5 km fortau til disposisjon.

-Dess mer jeg tenker over det, er det egentlig ganske stort at resultatet av vårt prosjekt ikke bare er bedre trafikksikkerhet, men også indirekte bedre folkehelse i byen vår, avslutter Moe.