Forrige uke gikk startskuddet for oppstarten av det nye helsehuset i Harstad. Når Harstad Maskin begynner å jobbe på tomta i desember, skal ca. 70.000 kubikk med masser fjernes fra tomta.

Harstad Maskin har fått jobben med grunn- og utomhusarbeidet til det nye

helsehuset, med Consto Nord som hovedentreprenør.

– Siden i sommeren har vi vært involvert i prosjektet i form av kontrakten med forberedende arbeider i St. Olavs gate og Eineberggata. Men den største jobben vår begynner vi med nå i desember, forteller prosjektleder Roger Moe.

Masser og omgivelser

Harstad Maskin har nemlig fått tildelt jobben for grunn- og utomhusarbeid ved det nye helsehuset. Grunnarbeidet innebærer å hente ut rundt 70.000 kubikk, om lag 105.000 tonn jord og fjell, fra tomten.

– På det dypeste skal vi rundt 8 meter ned i grunnen. Målt fra dagens parkeringsplass, forteller Moe.

Med sykehus som nærmeste nabo til tomta det skal jobbes på, er det satt noen restriksjoner på jobbingen av grunnarbeidet.

– Det er også helt naturlig. Vi skal selvsagt gjøre vår jobb, men ikke på bekostning av helse, pasienter og pårørende. Restriksjonene handler blant annet av hvilke klokkeslett vi kan sprenge på. Og det er restriksjoner vi med smidighet løser, forteller anleggsleder Niclas Jonsson.

I tillegg til sprengning og masseuttak, skal også Harstad Maskin få på plass et fordrøyningsanlegg på tomta. Dette anlegget skal samle opp overvann og slippe det kontrollert ut i det offentlige overvannsnettet. Fordrøyningsanlegget skal rommer ca 170 kubikk, eller 170.000 liter vann.

– Vi antar at den tyngste delen av grunnarbeidet vil være ferdigstilt rundt neste høst. Men allerede til våren, vil de første betongfundamentene til helsehuset komme på plass, forklarer Moe.

En viktig jobb som skal gjøres

Helsehuset skal være klart over overlevering i 2024. Da skal også Harstad Maskin ha asfaltert og forskjønnet uteområdene rundt helsehuset.

Selve jobben som gjøres på tomten, med sprengning, masseuttak, fordrøyningsanlegg og utomhus når bygget er på plass, er mye av det Harstad Maskin gjør til daglig. Likevel er det noe annerledes med denne jobben.

– Det har jo vært snakk om et nytt helsehus i mange år. At vi er i gang med jobbingen på helsehuset nå, betyr mye for oss – men også for innbyggerne i Harstad. Det nye helsehuset kommer til å bli bra for oss alle, sier Jonsson og Moe.