Et nytt underjordisk basseng skal sikre fremtida!

Store mengder nedbør, og gjerne i forbindelse med snøsmelting, kan fort føre til fulle vannkummer. Nå skal Harstad Maskin få på plass et underjordisk basseng som sørger for at overvannet transporteres bort fra veibane og fortau. Det vil føre til at ulempene ved overvann ved Harstad kirke og omkringliggende gater snart er historie.

Tidligere i år vant Harstad Maskin anbudet om å ferdigstille VA-parken lll-prosjektet ved Harstad kirke. VA-parken er et vann- og avløpsprosjekt som består av tre deler. Mens første og andre del omhandlet å sanere og separere grunnvann og avløpsledninger, omhandler siste del av prosjektet å få samlet opp overvann og transportert dette bort for å unngå overbelastning av rørnettet.

Se prosjektbilder nederst i saken.

Som store hageslanger, bare større

– Rørene som dras gjennom, kan sammenliknes litt med store hageslanger. De er litt bøyelige, men veldig solide og må sveises sammen til vi har kommet helt gjennom, forklarer driftsleder Øivind Aanstad

Det er ikke alltid man må grave opp hele gata for å legge rør. Det Harstad Maskin har gjort er å grave ei grop på 10 x 5 meter og støpt et solid underlag i gropa. I neste uke skal en boremaskin installeres og boltes fast på betongen. Med et press på 60 tonn, borer maskinen to hull vannrett inn i grunnen. Hullene utvides sakte, men sikkert. Når de er store nok, kan nye rør dras gjennom hullene.

– Vi har allerede gjort en god del gravejobb og sprengt oss 3,5-4 meter ned i fjellet. I neste uke begynner boringen, sier Kristian Tollefsen, prosjektleder for Harstad Maskin.

Et basseng med overvann

De nylagte rørene kobles på det eksisterende vannsystem og vil sørge for at overvann (regn og smeltevann) går ned i et 50 meter langt basseng under bakken. Bassenget er ikke et tradisjonelt basseng, men flere rør som ligger side om side.

– Fordrøyningsanlegget sørger for ekstra kapasitet på overvannsnettet og lagrer vann midlertidig før det blir sluppet ut igjen når kapasiteten er tilstrekkelig. Anlegget vil kunne lagre rundt 340m3 vann, altså 340.000 liter vann, forklarer Tollefsen.

Mål om kjapp tilbake- og ferdigstilling av områdene

Når arbeidet ved kirkeparken er ferdig, skal arbeidet fortsette i St. Olavs gate og Tore Hunds gate. En litt mindre jobb enn ved kirkeparken, men også her skal det graves ned rør som skal kobles til systemet.

– Vi skal være helt ferdig medio oktober. Det inkluderer også tilbake- og ferdigstilling av områdene, som for eksempel såing av ny gressplen der vi har gravd. For oss i Harstad Maskin er det viktig at ulempene ved vår jobb, blir minst mulig for folk og omgivelser. Derfor har vi satt tilstrekkelig med folk og ressurser i sving, slik at vi kan overholde tidsfrister og levere som avtalt, forklarer Tollefsen.