I går, 29.september, ga kommunestyret i Harstad grønt lys for detaljreguleringen til byggingen av nye Eurospar og Hålogaland bakeri ved Sjøkanten i Harstad. Om litt over et år åpnes dørene  

– Vi har jobbet på tomten siden månedsskiftet juni/juli, men det har vært på dispensasjon inntil vi fikk et endelig grønt lys for bygging av kommunestyret, forteller Roger Moe, prosjektleder i Harstad Maskin.

God kontroll på grunnen

Roger Moe og Per Inge Strand, daglig leder i Per Strand Eiendom, er ved byggetomten. Jobben med grunnarbeidet til den nye butikken er allerede godt i gang. Harstad Maskin og Harstadbygg er likestilte totalentreprenører i prosjektet.

– Det vanlige er jo en entreprenør med flere underentreprenører. Men i dette tilfellet skal vi i Harstad Maskin ha en ganske stor jobb, og da ønsket byggherren direkte kontakt med oss, forklarer Moe.

I prosjektet skal nemlig Harstad Maskin stå for alt grunn- og utenomhusarbeid samt tilrettelegge for myke trafikanter ved å lage fortau fra krysset Klubbveien og ned til den nye butikken. Fortauet, vann- og avløpsledninger ble påbegynt i fjor og blir ferdigstilt i høst

– VI har fått dispensasjon til å begynne med graving på tomten. Vi har lagt nye overvannsrør tvers gjennom tomten som i framtiden skal sørge for å transportere bort overvann fra omliggende områder, sier han og forteller at alt går etter planen. I tillegg er det lagt ned overvannsrør gjennom tomten som back up for eksisterende rør som ligger like inntil der nybygget kommer.

Entreprenørene har ikke fått lov til å begynne med noen form for bygging eller støpning før kommunen har gitt igangsettelsestillatelse. Detaljreguleringen ble enstemmig vedtatt på kommunestyremøtet i går, torsdag. Dermed vil vi i et års tid se økende aktivitet og rask framdrift på tomta i tiden framover.

Et naturlig valg

Per Inge Strand og Roger Moe har kjent hverandre i mange år.

– Vi har et langt og godt forhold til Harstad Maskin. Vi har hatt flere prosjekter med dem, og de utfører alltid jobben etter avtale. De er rett og slett alltid til å stole på, sier han og viser til slagordet til Harstad Maskin.

– Det iallfall vår erfaring med å samarbeide med Harstad Maskin, sier han.

Strand gleder seg til butikken og bakeriet kan åpne. Etter Eurospars ønsker har butikken store vindusflater i front, som gir mye naturlig dagslys inn i butikken. Sammen med bakeri og godt utvalg av ferskvarer, blir butikken en moderne og unik butikk med rikt utvalg.

– Jeg tror dette er en sårt etterlengtet matvarebutikk og at vi i tllegg får et lokalt bakeri i Harstad. Jeg har selv bare fått positive tilbakemeldinger om at butikken og bakeriet som nå kommer hit, forteller Strand.

Butikken og bakeri åpner oktober 2023.