Det handler verken om å vinne priser eller om maskinparken. Når Harstad Maskin har fokus på HMS-jobbingen, er det først og fremst for å ivareta egne ansatte og publikum rundt anleggene.

– Du kan erstatte maskiner, men du kan ikke erstatte mennesker. Og etter endt arbeidsdag skal vi alle hjem til familiene våre, forteller hovedverneombud Jon-Erik Røsberg.

Vant bransjepris

Større prosjekter og tøffere prosjektkrav, gjorde at Harstad Maskin for mange år siden begynte å intensivere HMS-jobbingen. Etter hvert som HMS-jobbingen har kommet inn i de daglige rutinene, har det blitt både større prosjekter og flere ansatte. Derfor har det også vært naturlig å eskalere jobbingen og ta den ut til alle i bedriften. Denne tankegangen har resultert til at Harstad Maskin vant den høythengende nasjonale HMS-prisen utdelt av MEF og IF i 2019. Begrunnelsen for prisen var blant annet at Harstad Maskin er en foregangsbedrift for HMS-jobbing i bransjen.

– Det var stort for oss å vinne den prisen. En av suksessfaktorene våre for godt HMS-arbeid er at vi deler erfaringene våre med hverandre. Det er på den måten vi kan se hvordan vi kan bli bedre, forteller HR-leder, verneombud og HMS-koordinator Maren Simonsen.

Vi kan alltid bli bedre

God HMS-jobbing gjøres ikke bare fra et kontor. Av de rundt 80 ansatte, har Harstad Maskin 5 verneombud og 4 tillitsvalgte. På anleggene i byen er verneombud eller tillitsvalgte innom daglig. Mens på anleggene utenfor byen sørger Harstad Maskin for at det alltid er en tillitsvalgt eller verneombud som jobber på prosjektene.

– Vi er jo opptatt at alle skal ha det bra på jobb. Jobben er jo vårt andre hjem, forteller Roy-Arne Høgås som er maskinfører og tillitsvalgt.

Jon-Erik Røsberg og hovedtillitsvalgt Renathe Rinaldo er begge lastebilsjåfører og kjører daglig mellom anleggene. For dem er det viktig at det er lavterskel for alle tillitsvalgte og verneombud.

– Ettersom jeg og Jon-Erik kjører mellom anleggene daglig får vi jo et overordnet blikk om at alt er ok. Annen hver uke gjennomfører vi planlagte vernerunder på anleggene for å sjekke at alt er som det skal. Eksempelvis sjekker vi at det er nok øyebadevann på anleggene i tilfelle noen får noe på øyet, forklarer Renathe Rinaldo.

På hvert anlegg henger det en oversikt over viktig HMS-info alle som jobber på anlegget skal ha lest. I tillegg starter hver arbeidsdag med ti minutters felles gjennomgang av forrige arbeidsdag, hva som skal gjøres i dag og om det er noe spesielt de må ta hensyn før dagens arbeid starter. Deretter sjekkes alle maskiner og grøfter før maskinene startes.

– Vi er en seriøs bedrift. Vi passer på hverandre og sørger for at lærlingene våre er trygge og lærer gode HMS-vaner. Vi er flinke til å skrive avvik på hendelser og nesten-hendelser. Hver 14. dag gjennomføres det et HMS/KS-møte med anleggsledere, driftsledere og formenn, hvor vi ser på avvikene som er kommet inn. Er de en konsekvens av for dårlige interne rutiner eller en engangshendelse. Vi er aldri ute etter å ta den eller de som har skrevet avviket. Vi er kun interessert i å se hvordan vi kan forbedre oss. Har vi en nesten-hendelse på et anlegg, kan det fort bli en hendelse på et annet. Og det vil vi unngå, sier Jon-Erik Røsberg.

En superressurs

Det store fokuset på HMS-jobbingen har båret gode frukter for Harstad Maskin. Fordi det er lavterskel å melde ifra om avvik og de ansatte ser at avvikene blir håndtert raskt og godt, har det også vært enklere for alle ansatte å engasjere seg i HMS-arbeidet.

– Vi har så lavterskel for å melde avvik, at noen også har meldt inn avvik på seg selv på en nesten-hendelse. Dette For å hindre at noe slikt kunne skje på et annet anlegg. Det er slik godt HMS-arbeid ute på anleggene skal fungere, sier Maren Simonsen.

Renathe, Roy-Arne og Jon Erik sier at de opplever at alle ansatte er generelt positive til å jobbe med HMS i hverdagen.

– Vi har store maskiner og tungt utstyr. Skulle det skje noe, kan det fort bli store konsekvenser. Jeg tror nok at folk er generelt mer opptatt av egen sikkerhet nå enn for 20 år siden. Og derfor er alle også interessert til å bidra at vi alle har det best mulig på jobb, forklarer Jon Erik.

Metoden Harstad Maskin bruker for å jobbe med HMS, synes Maren Simonsen er utrolig god.

– Vi har en utrolig god og tett dialog i bedriften vår. Vi sier ikke bare at vi har en åpen dør-policy, vi har en åpen dør-policy. Vi mener at god og åpen kommunikasjon er den beste måten å finne løsninger på utfordringer og ikke minst bli enda bedre på det vi gjør. Det tette samarbeidet vi har med de tillitsvalgte og verneombudene er uvurderlig for progresjonen i HMS-arbeidet vårt og ikke minst for å opprettholde et godt arbeidsmiljø hos oss, avslutter Maren Simonsen.