Har du stått i Harstad og sett mot Gangsås kan det være at du allerede har sett at det den siste måneden har skjedd mye på Mercurveien. Om fire måneder er deler av Mercurveien betydelig oppgradert. Resultatet er blant annet et mye tryggere trafikkbilde for næringslivet.  

– Vi startet opp i mai og skal etter planen være ferdig i oktober, forklarer Kristian Tollefsen, prosjektleder i Harstad Maskin.

Se video fra sprengning nederst i saken

En oppgradering for næringslivet

Anbudet ble lyst ut sent i januar og det Harstad Maskin vant kontrakten på 25 millioner.

– Kort fortalt er det snakk om en breddeutvidelse av fylkesveien og en overvannsledning, hvor byggherren er Troms og Finnmark Fylkeskommune. I tillegg har Harstad kommune en del vann og avløp vi skal legge, forteller Tollefsen.

Mercurveien har til nå vært ganske trang, som er utfordrende for næringslivet som daglig har mye tungtrafikk som frekventerer veien. Å utvide veien på det trangeste området, som er en strekning på ca. 700 meter, vil øke trafikksikkerheten og framkommeligheten på veien.

– For kunne utbedre veiens bredde med halvannen meter, har vi sprengt deler av fjellveggen. I utgangspunktet skal vi fjerne ca. 8.000 kubikk med fast fjell, men fordi dette er et dårlig fjell med mye sprekker, kommer det ned noe mer masser. Foreløpig har vi derfor brukt litt ekstra tid på å håndtere disse massene, sier Tollefsen.

En god plan

For å klare å ferdigstille prosjektet før oktober er det mange brikker som må på plass. Mens det jobbes med sprengning og massetransport på selve veien, er det tydelige tegn på at noe skjer også utenfor Harstad Maskin.

– Her er vi i gang med vann- og avløpsjobben. Det er totalt snakk om et par hundre meter hvor vi skal grave i forbindelse med vann-, avløp og ny overvannsledning, sier Tollefsen.

Selv om det jobbes så effektivt som mulig, forteller han at med de ekstra sprengningsmassene har gjort at de er litt bak ønsket skjema. Men han er ikke bekymret ennå.

– Vi har 7-8 personer på prosjektet og noe innleid personell. For å sikre god framdrift, blir de som jobber på prosjektet i Mercurveien å ha kun to uker fellesferie før jobben gjenopptas. Det kommer til å bli litt hektisk fremover. Men vi har utrolig dyktige folk på prosjektet som virkelig står på. Så det kommer til å gå helt fint, avslutter Tollefsen.