Prosjekt Utleiebygg Mercurveien 39

  • Byggherre Nordic Eiendom
  • Vi har oppdraget med grunn- og utomhusarbeider i totalentreprise for Consto AS
  • Grunnarbeider for 2400 m2 kontor-/lagerbygg
  • Opparbeidelse av veier og plasser ca. 3500 m2
  • Komplett utvedig vann og avløpsanlegg med brannvannsdekning

Se bilder fra jobben: