Sikkerhet på arbeidsplassen, jobbe under press og kaotiske tilstander og livreddende førstehjelp sto på agendaen da Harstad Maskin gjennomførte sin årlige HMS-dag.

Hovedmålet er at alle ansatte skal kunne trå til å hjelpe dersom ulykken skjer.

– Vi ønsker at våre ansatte skal ha både kunnskaper og føle seg trygge til å kunne gjennomføre livreddende førstehjelp dersom de kommer til en ulykke. Men for å bli trygge på førstehjelp og tenke sikkerhet på arbeidsplassen, må vi øve. Og det er bakgrunnen for HMS-dagen vår, forteller daglig leder Elisabeth Vollstad Moe.

Klar for å redde liv

I år besto HMS-dagen av tre deler fordelt på to arbeidsdager. Førstehjelpskurs og bruk av verktøy og en dag med en skrivebordøvelse. Førstehjelpskurset ble avholdt av Sør-Troms HMS-tjeneste. For noen var førstehjelpsøvelsene noe nytt, mens for andre var det en oppfriskning av den kunnskapen de allerede sitter på.

– Vi har gjennomført førstehjelpskurs noen ganger tidligere. Vi ser at de som har deltatt i kursene før, ofte er mer frampå og tar kontroll i situasjonen. For mange handler det om en personlig terskel for å gripe inn. Men også her handler det om å ha nok kunnskap og være trygg på førstehjelp til at man ikke nøler dersom en situasjon krever det. På HMS-dagen tilrettelegger vi for både kunnskap og kaos under trygge og kontrollerte rammer, forklarer kvalitetsleder Marlen Albrigtsen og HR-leder Maren Simonsen.

I en annen bolk var det gjennomgang av bruk og sikkerhet på ulike verktøy som brukes ute på anlegg.

– Vi kan alle bli litt blinde på sikkerheten når vi skal bruke verktøy vi enten bruker ofte. Er det verktøy en ikke bruker ofte, kan en bli usikker og dermed skade seg på verktøyet. Derfor er god opplæring og påminnelse om bruk av verktøy så utrolig viktig når det kommer til HMS. På HMS-dagen hadde vi interne kursledere som satte nytt fokus på bruk og sikkerhet av verktøy, forklarer Simonsen.

Saboterte øvelsen

Beredskapsøvelsen var i år en skrivebordøvelse, hvor de ansatte ble presentert for et scenario de skulle håndtere. Det tenkte scenarioet var at en maskin hadde veltet på et anlegg. Oppgaven var derfor å finne ut hvordan uhellet skulle håndteres i sanntid.

– Diskusjonen i gruppen var veldig god. Og vi fikk inn både gode innspill på casen, forklarer Simonsen.

Men det skulle likevel ikke være så enkelt for de ansatte på Harstad Maskin. For hensikten med denne øvelsen er å måtte jobbe under press i en hendelse som stadig forverrer seg.

– Derfor måtte vi sørge for at alt som kunne gå galt skulle gå galt, slik at scenarioet og alvorsgraden eskalerte veldig gjennom oppgaven. Vi måtte også sabotere litt på våre egne rutiner og innkomne innspill, slik at gruppen også skulle kjenne litt på stress og press gjennom oppgaven, forteller Albrigtsen og Simonsen og ler.

Til tross for sabotasjeforsøkene til Albrigtsen og Simonsen, klarte gruppen å løse casen på en svært god måte.

– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av hele dagen. Det viser at den jobben og det fokuset vi har på å tenke sikkerhet og risiko i arbeidshverdagen sitter i ryggmargsrefleksen til teamet vårt. Vi har også begynt å tenke på hvordan neste års HMS-dag skal inneholde, forteller de to.