– Rutinene våre er så integrerte i hverdagen, at vi ikke tenker over at all rapportering fører til forbedring. Vi liker å tro vi er gode, men vi kan alltid bli bedre.

Nylig ble Harstad Maskin resertifisert som Miljøfyrtårn. For kvalitetsleder Marlen Albrigtsen og HR-leder Maren Simonsen handler jobben om å avdekke hvor forbedringspotensialet i bedriften ligger og hvordan Harstad Maskin som et team skal bli enda bedre.

Mange år med god jobbing

Allerede tilbake i 2010 valgte Harstad Maskin å starte jobben med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Den gang var det ikke så mange som hadde fått sertifiseringen. Ut fra det de vet, var Harstad Maskin den første maskinentreprenøren i Nord-Norge som ble Miljøfyrtårnsertifisert.

– For oss handlet det den gang om å være i forkant. Vi ønsket vekst i bedriften og med vekst kunne vi også regne på større anbud, som krevde rutiner på ytre miljø og arbeidsmiljø. Å bli sertifisert er en prosess som tar tid, forteller Simonsen.

Å være miljøfyrtårn går i korte trekk ut på at bedriften jobber aktivt for å unngå skade både på mennesker og natur. Årlig rapporterer bedrifter som er Miljøfyrtårn inn tall for blant annet drivstofforbruk, strømforbruk og avfallsmengder. Fra og med 2022 kan bedrifter også legge inn egne måltall som de ønsker å ha fokus på i tiden framover. Samtidig må bedriftene vise hvordan de jobber for hvordan de i størst mulig måte unngår skade på natur og mennesker.

– Vi rapporterer måloppnåelse og setter nye målsetninger hvert å og hvert tredje år må vi resertifiseres. En sertifisør kommer på befaring og sjekker at vi gjør det vi sier vi gjør. Selv om vi har jobbet med dette i 12 år, har vi alltid noe vi kan jobbe med. Noe vi kan bli bedre på. Det er den store fordelen med å være Miljøfyrtårn og ha befaringene. Vi fikk både gode tilbakemeldinger på jobben vi har gjort, men også tips om hvilke områder sertifisøren ser vi har potensiale for å bedre måltallene våre, sier Albrigtsen.

Sammen om gode løsninger

Å jobbe med ytre miljø og arbeidsmiljø er en jobb som krever konstant jobb. Derfor har bedriften fem verneombud og fire tillitsvalgte som er ute på anleggene og åpen dør-policy på kontorene. Det er lavterskel for å ta en prat i administrasjonen eller med tillitsvalgt eller verneombud, som kan ta med videre til ledelsen.

– Vi har jevnlige AMU-møter, verneombudene har sine møter, tillitsvalgte har sine møter og vi har felles møter med ledelsen. På møtene diskuteres store og små ting. Kanskje må vi gjøre om rutinene våre eller andre endringer. Men målet er at vi finner løsninger sammen, sier Simonsen.

– Størst mulig trivsel på arbeidsplassen er noe vi jobber for. Og så lenge dette er noe vi jobber aktivt med i hele organisasjonen, finner vi løsninger og sammen skaper vi en enda bedre arbeidsplass for oss alle, avslutter Albrigtsen og Simonsen.