– Man må kanskje være litt sær for å være stikningsingeniør, sier Christian Pettersen før han, Roger Berge og Rune Larsen bryter ut i latter rundt kaffebordet.

På kontoret i Mercurveien i Harstad, jobber de tre stikningsingeniørene til Harstad Marskin.

– Hva en stikningsingeniør er? Jeg spurte en skoleklasse det samme spørsmålet under skolebesøk her om dagen. Ingen visste det, sier den ennå lattermilde stikningslederen, Rune Larsen.

Produserer digitale prosjekttvillinger

Likevel er det stor sannsynlighet at du sett en stikningsingeniør i arbeid. Det er de som står plassert på anlegg med et slags kamera på et stativ. Jobben deres er kort forklart å lage tegninger og modeller som viser hvordan anlegg skal bygges og dokumentasjon for ferdige prosjekt.

– La oss si det skal lages en grøft hvor det skal legges rør. Da får vi tilsendt prosjekteringen fra prosjektleder. Vi drar vi ut for å måle opp hvor det skal graves, samt hvor dypt det skal graves. I dataprogrammet vårt legger vi også inn om det er ting man må være obs på. Er det for eksempel kabler eller andre rør som ligger der, forklarer Larsen

Når alt er lagt inn, sitter stikningsingeniørene igjen digital tvilling av prosjektet som inneholder absolutt alt av info. Prosjektlederne kan se allerede på den digitale tvillingen om det er noe de må hensynta før de starter opp med prosjektet. Denne deles med alle som skal jobbe med prosjektet. Gravemaskinførerne vet derfor nøyaktig hvor de skal grave og hvor dypt fordi de har en synkronisert gps på skuffa som er koblet opp mot den digitale tvillingen. Den digitale tvillingen har all informasjon om hvilke rør som skal brukes, og eventuelt koblingsskjemaer for kummer.

– Når prosjektet er avsluttet sørger vi at alle punkter med all informasjon er korrekt, før den sendes over til byggherren. Dermed er grøfta vel dokumentert for framtiden, forklarer Larsen.

Populære petimetre

Stikningsingeniørene kan brukes til så mangt. De kan til og med gjennomføre enkel prosjekteringer og påvise eiendomsgrenser, og er uvurderlig for gjennomføringen og dokumentasjon av prosjekter. Likevel er det nesten mangelvare på stikningsingeniører.

– Som stikningsingeniør får man et unikt innblikk i byggeprosessen. Det er derfor mange som bruker stikningsingeniørjobben som et springbrett for å bli anleggsleder eller prosjektleder, forteller Christian Pettersen.

Men stikningsingeniørene på Harstad Maskin har vært i yrket i mange år og synes arbeidslivet som stikningsingeniør er helt topp.

– Det er jo så varierte arbeidsdager og alltid noe å gjøre. En dag er vi ute på anlegg, mens neste dag sitter vi i bobla vår på kontoret. Vi er et bra team, men vi er kanskje litt sære, sier Pettersen og forklarer:

– Vi jobber mye alene, og vi bruker ekstremt mye tid på å tenke og fundere. Så vi er liksom alltid i vår egen boble. Noen vil kanskje si at vi er litt sære. Vi jobber med millimetermarginer over tid og men vi vet jo også at de modellene vi produserer har mye å si for jobben som skal gjøres på anlegget. Og da går vi inn i bobla for å være sikker på at alt er riktig.

– Vi er kanskje ikke sære, vi er bare ekstremt nøye. På grensen til petimetre, skyter Roger Berge inn.

Stikningsingeniørene blir ikke bare brukt av Harstad Maskin, men blir ofte leid ut for å lage modeller for andre prosjekter.

– Vi kommer tett på mange spennende prosjekter og det er kanskje det som er det beste med å være stikningsingeniør, avslutter Larsen.