Et ønske om å tilrettelegge for at lærlingene skal bli dyktige fagfolk, gjorde at lærlingene i Harstad Maskin denne uken fikk en bedriftsintern lærlingesamling hvor tematikken var HMS i arbeidshverdagen og diskusjon og kunnskapsdeling rundt det å være lærling.

HR-leder Maren Simonsen og kvalitetsleder Marlen Albrigtsen i Harstad Maskin står bak gjennomføringen av lærlingesamlingen.

– Lærlingene kan mye når de kommer til oss. Og opplæringskontorene er flinke med å følge opp lærlingene ved å arrangere kursdager gjennom lærlingtiden. Men vi velger i tillegg å ha et eget bedriftsinternt arrangement for våre lærlinger. Både for det sosiale blant lærlingene, men også for å tilrettelegge for at våre lærlinger skal få et best mulig utgangspunkt til å bli dyktige fagarbeidere, sier Maren Simonsen.

To tanker – ett smell

Som en egen post på programmet fikk lærlingene et grundig innblikk på hva de skal gjøre om de oppdager udetonert sprengstoff på et anleggsområde.

– Det er ikke ofte, men det kan skje at noen eksplosiver av en eller annen ikke grunn går av. Dette kan være vanskelig å oppdage etter en sprenging, så derfor er det viktig at man kjenner igjen hvordan detonert og udetonert sprengstoff ser ut, for deretter å vite nøyaktig hva man skal gjøre videre, forteller bergsprenger i Harstad Maskin, Frank Jøran Loktu til lærlingene.

Loktu viser villig hvordan ulike typer sprengstoff ser ut, hvordan detonert og ikke-detonert lunte ser ut. I tillegg forteller han lærlingene om hvilke rutiner de kan forvente på anleggsområdet både i forkant, under og etter sprenging.

– Sprengstoff som går av under ikke-kontrollerte forhold er veldig skummelt. Derfor skal man alltid tenke to ganger på sikkerheten. Sprengstoff smeller nemlig bare en gang og da skal man ikke være i nærheten, sier han til de årvåkne lærlingene.

Får testet rutinene

I tillegg til nærmere kjennskap til sprengstoff, har også lærlingene vært gjennom ulike teoretiske scenarioer. Blant annet potensielle faremomenter når de arbeider i nærheten av høyspent, lossing av utstyr som har flyttet seg under transport, trygg lagring av utstyr og sikring av grøfter og rømningsveier ut av grøfter. Scenariene har vært diskutert og lærlingene har fått tenke ut løsningene selv før de ble diskutert høyt i plenum.

– For oss er det viktig at alle våre ansatte rapporterer avvik. Det er kun slik vi kan bli bedre. Derfor har lærlingene også nå blitt drillet i når og hvordan de melder inn avvik. Hos oss går aldri avvik på person, det går på hendelse. Derfor er det bedre for oss om to personer melder inn avvik på det samme, enn at igjen gjør det, forteller Simonsen.

– Vi sitter nå og følger med i avvikssystemet når avvikene kommer inn, så det er god læring for også å kunne se at systemene våre fungerer som de skal, legger Marlen Albrigtsen til.

Også lærlingene er fornøyde med den interne lærlingesamlingen hos Harstad Maskin.

– Det er utrolig fint med en oppfriskning og gjennomgang av sikkerhet på arbeidsplassen, forteller Anders Yttervik.

– Sikkerhet kan ikke repeteres ofte nok, så skal vi ha flere lærlingesamlinger burde vi kanskje starte med en rask oppsummering av denne dagen, legger Sander Johnsen til.

Maren og Marlen er ikke ukjente med tanken om å gjennomføre flere bedriftsinterne lærlingesamlinger. Og har som mål å gjennomføre slike samlinger minst en gang i året med alle lærlinger i bedriften.

– Vi har mange temaer vi kan gå gjennom med lærlingene våre. For eksempel tegningsforståelse eller daglig vedlikehold av maskiner. Vi får høre hva lærlingene synes er mest relevant og lage et opplegg rundt det. Vi har mange dyktige kolleger i Harstad Maskin som er gode ressurspersoner for lærlingene våre, forteller Maren.

Ettersom det ikke bare er det faglige som er viktig i Harstad Maskin, ble lærlingesamlingen avsluttet med biffmiddag på restaurant sammen med de faglige lederne for lærlingene.