Når lærlingelistene slippes av opplæringskontoret i mars, sitter Marlen klar foran pc-en med fulladet mobiltelefon. Jakten på årets nye lærlinger er i gang.

– Vi må være klare når listene slippes. Nøler vi for mange dager er mange av lærlingene kapret, sier Marlen Albrigtsen. Hun er kvalitetsleder i Harstad Maskin, og har ansvaret for å følge opp lærlingene i bedriften.

Kampen om å få tak i lærlingene er en kamp Harstad Maskin gjerne tar del i. Dagens lærlinger er morgendagens dyktige fagfolk. Og er det noe bransjen trenger, er det flere dyktige fagfolk.

– I år jakter vi særlig lærlinger som ønsker å bli maskinførere, anleggsrørleggere og bergsprengere. Vi har svært gode fagledere og et godt program til lærlingene. Nå ønsker vi oss flere lærlinger, sier Albrigtsen.

Aktive ut mot lærlinger

Anleggsbransjen har behov for flere fagfolk. For å prøve å rekruttere flere til bransjen arrangerer Harstad Maskin sammen med Brødrene Killi, Nydals maskinstasjon og opplæringskontoret OKAB årlig en rekrutteringsdag for elever.

– Under arrangementet får alle bedriftene presentert seg og bransjen vår. Elevene får se nærmere på og prøve noen av maskinene våre. Og i år stilte opplæringskontoret med gravemaskinsimulator. Anleggsbransjen er en spennende bransje og vi har behov for mange dyktige fagfolk, sier Albrigtsen.

Før jul dro også Harstad Maskin på Åpen dag på den videregående skolen i Fauske, som tilbyr faget Anleggsteknikk. I Nordland og Tromsø og Finnmark er det bare i Fauske og i Kirkenes som tilbyr elevene sine anleggsteknikk på vg2.

– Vi merker jo også at elever som er ferdig på skolen, gjerne vil ha lærlingplass nær familie og venner. Derfor er det ekstra gledelig at det allerede fra høsten av opprettes en linje med Anleggsteknikk på Bardufoss. Vi håper dette vil inspirere flere fra vår region til å velge denne studieretningen, sier Albrigtsen.

Les mer: Kunnskap gir kameratskap

Trivsel er det viktigste

Når listen over lærlinger som ennå ikke har fått lærlingplasser, blir offentliggjort begynner Marlen å sende både epost og ringe rundt til mulige lærlinger.

– Vi forteller hvem vi er, om vårt interne lærlingprogram og hva de kan forvente om de vil ta lærlingtiden hos oss, sier Albrigtsen.

På jobb er Harstad Maskin opptatt at lærlingene skal både skal trives og utvikle seg til enda mer dyktige fagfolk. Men like viktig for Harstad Maskin at lærlingene trives på fritiden.

– Er det lærlinger som ikke har tilknytning til Harstad, forteller vi om byen vår. Vi spør hvilke interesser de har og om det er naturlige miljøer de kan oppsøke for å kunne fortsette eller starte opp med nye hobbyer utenfor arbeidstiden, sier Albrigtsen.

Målet er at lærlingene skal trives både på jobb og i byen, og derfor ønsker å fortsette som fast ansatt etter læretiden.

Tilrettelegger for videreutvikling

Å ha lærlinger betyr mye for Harstad Maskin og for den dynamikken lærlinger har i arbeidsmiljøet.

– Vi har en variert arbeidsstokk med både eldre og yngre. Mens de eldre og rutinerte sitter på mye kunnskap og erfaring, kommer lærlingene inn og utfordrer tankegangen deres med å se løsninger på nye måter. Denne kombinasjonen hvor alle deler og utfordrer hverandre, er helt unik og vi har gode erfaringer at dette er noe som styrker hele teamet vårt, sier Albrigtsen.

Hun forteller også at en fordel lærlingene fort vil oppdage, er at de har store muligheter til å være med på mye forskjellig i læretiden.

– Ser du i en nasjonal målestokk, er vi en liten bedrift. Men i vår region er vi store. Vi har spennende og varierte prosjekter som lærlingene får være med på. I tillegg har vi mange fagfelt innen eget hus, dermed får lærlingene kjennskap og innblikk inn i alle fagfelt vi har, sier Albrigtsen.

I løpet av noen få uker håper vi å allerede ha pratet med og landet forhåndsavtaler med de fleste som blir lærling hos oss til høsten.

– Vi håper vi klarer å få tak i lærlinger innenfor anleggsmaskinfaget, fjell- og bergverksfaget og anleggsrørlegging, avslutter Albrigtsen.

Les mer: Harstad Maskin løfter fram lærlingene