I 2017 fikk Harstad Maskin jobben med grunnarbeidet for Vest-Lofoten videregående skole. En jobb som fort skulle doble seg i størrelse.

– Vi hadde i utgangspunktet bare kontrakt på grunnarbeidet for skolen og idrettsbanen. Når vi kom i gang skulle det vise seg at vann og avløpsanlegget ved skolen både var underdimensjonert og sårt trengte oppgradering. Dermed ble vi tildelt også den jobben, forteller prosjektleder Roger Moe.

For Harstad Maskin var dette et prosjekt som i utgangspunktet var på 24,5 millioner kroner, men som endte på 49 millioner kroner grunnet utvidelsene på prosjektet.

Flyttet 10.000 kubikk fjellmasser

Utgangspunktet for prosjektet på Leknes, var samlokaliseringen av den nye videregående skolen. Den gamle skolen skulle rives og en ny skulle bygges. I tillegg skulle det tilrettelegges for idrettsbaner; fotballbane, basketbane, volleyballbaner og tennisbaner. I prosjektet var Harstad Maskin underentreprenør til Consto.

– Tomteuttak som dette, er en type jobb vi har gjort mange gang tidligere. Det handler om å avrette grunnen gjennom sprenging og graving, og tilrettelegge for at det kan bygges på tomta, forteller Moe.

– Likevel var det en stor jobb. Fra oppstart til slutt tok det to år. Bare boring og sprenging tok nærmere fire måneder. På det meste sprenge vi oss 6 meter ned i fjellet. Vi måtte også bytte ut massene der idrettsbanene skulle være, da grunnen der ikke oppfylte kravene for den planlagte bruken, sier Moe.

Det var også et ønske at fotballbanen og tennisbanene skulle kunne brukes på vinteren. Derfor måtte Harstad Maskin også legge til rette for varmesløyfer på fotballbanen for å holde denne isfri på vinteren, mens på tennisbanene ble det tilrettelagt for kuldesløyfer. Disse banene skal fungere som isbaner på vinteren.

– Totalt hadde vi rundt 10.000 kubikk fjellmasser vi måtte flytte på. Noen masser ble lagt i grunnen til idrettsbanene, og noen masser ble fraktet bort, sier han.

Samtidig som de gjennomførte jobben med grunnarbeidet, håndterte de jobben med å bytte og bygge nytt vann og avløpssystem.  Som i seg selv er en stor jobb.

– Den gamle vannledningen hadde sprekker og hull flere steder og måtte erstattes, sier Moe.

– Vi bygget også to fordrøyningsanlegg, som ligger under bakken. Disse skal sørge for å ta unna overflatevann (regn og smeltevann) fra området. Her måtte vi inn med 8 x 24 meter med betongrør på 1600 mm i diameter, sier Moe.

Første prosjekt

I tillegg til  prosjektet med grunnarbeid, vann og avløp, vant også Harstad Maskin et til oppdrag, hvor de var hovedentreprenør for Nordland Fylkeskommune.

– Jobben gikk ut på å lage en gangvei på 250 meter samt parkeringsplass til den videregående skolen. I tilknytning til gangveien gikk også oppdraget ut på oppgradering av et uterom i tilknytning til undomsskolen som ble passert med gangveien.

For Joachim Meitus Indregaard var jobben på Leknes hans første prosjekt som anleggsleder. Den plutselige doblingen av prosjektets omfang, klarte ikke å vippe Indregaard av pinnen. Det til tross for at han samtidig tok prosjektlederskolen via MEF.

– Med studie på toppen, var det en hektisk tid. Men selv om dette var mitt første prosjekt som anleggsleder, var jeg jo ikke ukjent med å drive anlegg. Etter mange år som maskinfører kjente jeg også svært godt gangen i å drive et anlegg, sier Indregaard og forteller at trikset er å ta en dag av gangen.

– Likevel skal det absolutt sies at jeg aldri kunne klart det uten formann Tore Jacobsen. Han var sjefen og hans innspill kom veldig godt med, sier Indregaard.

Kjøpte bolig

I løpet av de to årene Harstad Maskin hadde prosjektet på Leknes, var det i snitt 6-8 av teamet som jobbet der mandag til og med torsdag. Mens på det meste besto teamet fra Harstad av 10 personer. I tillegg var det flere lokale entreprenører som var leid inn for å jobbe på prosjektet. Blant annet fikk Harstad Maskin god hjelp og et veldig godt forhold til Holdahl Maskin og Transport. De både leverte knuste masser, tok i mot løsmassene og bidro med flere maskiner i hele byggeperioden.

– Vår største utfordring var egentlig å finne steder som kunne garantere oss overnatting gjennom hele året. Det fant vi ikke. Derfor kjøpte vi et hus på Gravdal slik at vi var sikret at teamet vårt hadde en plass å bo disse årene. Teamet møtte opp på søndager i huset, og jobbet til og med torsdag. Ved å ha et eget hus, slapp vi også all administrasjon med rom til teamet vårt. Så løsningen fungerte veldig bra, sier Indregaard.

Etter to år på prosjektet, kunne elevene i 2019 ta i bruk både ny skole og idrettsbane.

– Den nye skolen på Leknes er blitt utrolig fin. Og elevene har fått et utrolig fint uteområde – sommer som vinter, avslutter Moe og Indregaard.