– Harstad Maskin er en lokalt eid maskinentreprenør og har lokal tilhørighet i Harstad, i tillegg bor de fleste av våre ansatte i Harstad eller nabokommunene. Vi ønsker å være en samfunnsaktør som bidrar til vekst og trivsel i vår region. Derfor samarbeider vi med aktører som tenker i samme baner, forteller Elisabeth Moe, daglig leder i Harstad Maskin.

Et felles samfunnsansvar for trivsel

Harstad Maskin har vært sponsor for Medkila Idrettslag og spesielt damelaget til Medkila i mange år.

– Skal byen vår vokse, har vi et felles ansvar for å tilrettelegge for bolyst der vi kan. Bolyst er mer enn bare en plass å bo. Det er alle grunnene for at vi trives og blir værende. Et rikt utvalg av aktiviteter og kultur for både barn og voksne er viktig, men det er også viktig at det tilrettelegges for at de barn og unge som vil satse i idretten sin, skal kunne gjøre det i hjembyen sin, sier Elisabeth Moe.

Hun synes det er flott at Medkila Idrettslag også har sett dette og tatt rollen som noe mer enn et idrettslag.

– Vi er et idrettslag hvor fokuset er glede for idretten. Vi legger til rette for at alle som vil satse, skal få lov til det, men vi har særlig tatt standpunktet om at vi vil tilrettelegge ekstra for jenter i idretten, sier styreleder i Medkila Idrettslag, Ole-Martin Linaker.

For å kunne drifte et idrettslag er Linaker og Medkila helt avhengige av gode samarbeidspartnere som ser verdien i at idrett og kultur gis de beste rammebetingelsene.  Når Harstad Maskin bidrar med både tjenester, arbeidstimer og økonomiske bidrag, så gjør det at mulighetsrommet for Medkila blir større. Noe som til syvende og sist kommer alle i Harstad til gode på et eller annet nivå og en eller annen måte.

– Derfor er vi svært takknemlige for at Harstad Maskin vil fortsette å være en lagspiller og støttespiller for oss, og at vi sammen kan leve ut deres slagord «Alltid til å stole på», noe som er like viktig i begge leire.

En gode for hele samfunnet

Linaker er stolt over prestasjonene til alle i Medkila Idrettslag. Likevel synes han det er ekstra stas at damelaget har gjort det så bra i så mange år. De er det eneste damelaget i kretsen som har vært mange år i Toppserien, selv om de i dag er i 1. divisjon. I tillegg til å satse ekstra på jenter, har Medkila vært klar på at de som idrettslag kan gjøre enda mer for samfunnet.

– Å ta et samfunnsansvar både på og utenfor banen er viktig for oss. Som idrettslag kan vi gjøre mer for å gi tilbake til samfunnet. Det er også derfor vi dannet Medkila Girl Power i 2017. Her har vi fem søyler som er utgangspunkter for måten vi bidrar mot samfunnet på. En av disse søylene er Medkila Girl Power Tank. Dette er en egen ressursgruppe som tilrettelegger for et kvinnenettverk i Harstad. Kvinnenettverket står blant annet bak Momentum-konferansen som har fokus på å løfte fram kvinner i næringslivet, forteller Linaker.

I tillegg står Medkila Girl Power bak flere andre prosjekter:
1. Få innvandrerjenter til å delta i fotballaktivitet.
2. Tilrettelegge og inspirere unge fotballjenter til å bli skikkelig gode. I tillegg ønsker de å gi tilbake til de litt svakere stilte i samfunnet og har også hatt egne demensaksjoner.

– Vi mener det er positivt å være mer enn bare et tradisjonelt idrettslag for å kunne gi tilbake til samfunnet på flere forskjellige måter. Det gleder meg også å se at det er flere klubber og idrettslag i Norge som også ser dette og tar den rollen i sitt lokalsamfunn, sier Linaker.

Elisabeth Moe er imponert over den rollen Medkila Idrettslag har tatt som samfunnsbygger.

– Det er helt i tråd med våre tanker om at vi sammen kan gjøre en fells innsats for samfunnet vårt. Så lenge vi jobber sammen er det større sjanse for å komme i mål sammen. Derfor har vi valgt å være samarbeidspartner med Medkila Idrettslag og damelaget til Medkila, avslutter hun.